ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

⇒ Số siêu chuẩn tỷ ăn luôn cao luôn chính xác đáng đồng tiền bát gạo cho anh chị em đứng đầu top. Chắp cánh ước mơ làm giàu cho bạn mỗi ngày.

⇒Soi cầu chuẩn xác Đầu tư nhỏHiệu quả cao. Đại lộcĐại cát!⇐

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC → GIÁ: 300.000 VNĐ

Θ Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được Chính xác tuyệt đối

Θ Có thể nạp cộng dồn thẻ

Θ Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

Θ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

Θ Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC CÁC NGÀY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
20/03/2019  Đầu 2– Đuôi 4 ĂN   Đầu 2– Đuôi 4
19/03/2019  Đầu 7– Đuôi 3 ĂN   Đầu 7– Đuôi 3
18/03/2019  Đầu 6- Đuôi 9 miss
17/03/2019  Đầu 5– Đuôi 1 ĂN   Đầu 5– Đuôi 1
16/03/2019  Đầu 8– Đuôi 2 ĂN   Đầu 8– Đuôi 2
15/03/2019  Đầu 7– Đuôi 4 ĂN   Đầu 7
14/03/2019  Đầu 0– Đuôi 2 ĂN   Đầu 0
13/03/2019  Đầu 6– Đuôi 3 ĂN   Đầu 6
12/03/2019  Đầu 9– Đuôi 9 ĂN   Đầu 9– Đuôi 9
11/03/2019  Đầu 9– Đuôi 1 ĂN   Đầu 9– Đuôi 1
10/03/2019  Đầu 5– Đuôi 9 ĂN   Đầu 5– Đuôi 9
09/03/2019  Đầu 0– Đuôi 9 ĂN   Đầu 0
08/03/2019  Đầu 0– Đuôi 2 ĂN   Đầu 0– Đuôi 2
07/03/2019  Đầu 7– Đuôi 2 ĂN   Đầu 7– Đuôi 2
06/03/2019  Đầu 0– Đuôi 7 ĂN   Đầu 0– Đuôi 7
05/03/2019  Đầu 8– Đuôi 2 ĂN   Đầu 8
04/03/2019  Đầu 5– Đuôi 5 ĂN   Đầu 5– Đuôi 5
03/03/2019  Đầu 1– Đuôi 0 ĂN   Đầu 1– Đuôi 0
02/03/2019  Đầu 0– Đuôi 5 ĂN   Đầu 0– Đuôi 5
01/03/2019  Đầu 1– Đuôi 2 ĂN   Đầu 1
28/02/2019  Đầu 1– Đuôi 4 ĂN   Đầu 1– Đuôi 4
27/02/2019  Đầu 1– Đuôi 6 ĂN   Đầu 1– Đuôi 6
26/02/2019  Đầu 4– Đuôi 8 ĂN   Đầu 4– Đuôi 8
25/02/2019  Đầu 6– Đuôi 8 ĂN   Đầu 6– Đuôi 8
24/02/2019  Đầu 0- Đuôi 4 miss
23/02/2019  Đầu 4- Đuôi 0 miss
22/02/2019  Đầu 4- Đuôi 5 miss
21/02/2019  Đầu 6- Đuôi 8 ĂN   Đuôi 8
20/02/2019  Đầu 4- Đuôi 8 miss
19/02/2019  Đầu 2- Đuôi 6 miss
18/02/2019  Đầu 0- Đuôi 7 ĂN   Đuôi 7
17/02/2019  Đầu 5- Đuôi 6 ĂN   Đuôi 6
16/02/2019  Đầu 8– Đuôi 0 ĂN   Đầu 8– Đuôi 0
15/02/2019  Đầu 0- Đuôi 6 miss
14/02/2019  Đầu 2– Đuôi 9 ĂN   Đầu 2– Đuôi 9
13/02/2019  Đầu 9– Đuôi 0 ĂN   Đầu 9
12/02/2019  Đầu 3– Đuôi 3 ĂN   Đầu 3– Đuôi 3
11/02/2019  Đầu 5– Đuôi 9 ĂN   Đầu 5– Đuôi 9
10/02/2019  Đầu 0– Đuôi 1 ĂN   Đầu 0
09/02/2019  Đầu 2– Đuôi 3 ĂN   Đầu 2
08/02/2019  Đầu 9– Đuôi 9 ĂN   Đầu 9– Đuôi 9
NGHỈ TẾT TỪ 04 DƯƠNG ĐẾN HẾT 07/02

(từ ngày 30 tết âm đến hết mồng 3 tết)

     CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
03/02/2019  Đầu 2- Đuôi 7 miss
02/02/2019  Đầu 9- Đuôi 8 miss
01/02/2019  Đầu 8– Đuôi 8 ĂN   Đầu 8– Đuôi 8
31/01/2019  Đầu 5- Đuôi 7 miss
30/01/2019  Đầu 5- Đuôi 3 miss
29/01/2019  Đầu 3- Đuôi 5 miss
28/01/2019  Đầu 8– Đuôi 9 ĂN   Đầu 8– Đuôi 9
27/01/2019  Đầu 4– Đuôi 9 ĂN   Đầu 4– Đuôi 9
26/01/2019  Đầu 7– Đuôi 9 ĂN   Đầu 7– Đuôi 9
25/01/2019  Đầu 6– Đuôi 5 ĂN   Đầu 6– Đuôi 5
24/01/2019  Đầu 3– Đuôi 4 ĂN   Đầu 3
23/01/2019  Đầu 1– Đuôi 0 ĂN   Đầu 1– Đuôi 0
22/01/2019  Đầu 2– Đuôi 9 ĂN   Đầu 2– Đuôi 9
21/01/2019  Đầu 6– Đuôi 2 ĂN   Đầu 6– Đuôi 2
20/01/2019  Đầu 0– Đuôi 2 ĂN   Đầu 0
19/01/2019  Đầu 9– Đuôi 2 ĂN   Đầu 9– Đuôi 2
18/01/2019  Đầu 8– Đuôi 9 ĂN   Đầu 8– Đuôi 9
17/01/2019  Đầu 1– Đuôi 6 ĂN   Đầu 1– Đuôi 6
16/01/2019  Đầu 8– Đuôi 6 ĂN   Đầu 8– Đuôi 6
15/01/2019  Đầu 6– Đuôi 5 ĂN   Đầu 6– Đuôi 5
14/01/2019  Đầu 4– Đuôi 6 ĂN   Đầu 4
13/01/2019  Đầu 3– Đuôi 1 ĂN   Đầu 3– Đuôi 1
12/01/2019  Đầu 2– Đuôi 4 ĂN   Đầu 2– Đuôi 4
11/01/2019  Đầu 4– Đuôi 1 ĂN   Đầu 4– Đuôi 1
10/01/2019  Đầu 5– Đuôi 9 ĂN   Đầu 5– Đuôi 9
09/01/2019  Đầu 7– Đuôi 9 ĂN   Đầu 7– Đuôi 9
08/01/2019  Đầu 8– Đuôi 3 ĂN   Đầu 8
07/01/2019  Đầu 8– Đuôi 9 ĂN   Đầu 8– Đuôi 9
06/01/2019  Đầu 9– Đuôi 1 ĂN   Đầu 9– Đuôi 1
05/01/2019  Đầu 2– Đuôi 2 ĂN   Đầu 2– Đuôi 2
04/01/2019  Đầu 7– Đuôi 5 ĂN   Đầu 7
03/01/2019  Đầu 2– Đuôi 4 ĂN   Đầu 2– Đuôi 4
02/01/2019  Đầu 0– Đuôi 8 ĂN   Đầu 0– Đuôi 8
01/01/2019  Đầu 8– Đuôi 9 ĂN   Đầu 8– Đuôi 9