ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

⇒ Số siêu chuẩn tỷ ăn luôn cao luôn chính xác đáng đồng tiền bát gạo cho anh chị em đứng đầu top. Chắp cánh ước mơ làm giàu cho bạn mỗi ngày.

⇒Soi cầu chuẩn xác Đầu tư nhỏHiệu quả cao. Đại lộcĐại cát!⇐

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC → GIÁ: 300.000 VNĐ

Θ Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được Chính xác tuyệt đối

Θ Có thể nạp cộng dồn thẻ

Θ Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

Θ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

Θ Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC CÁC NGÀY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
23/05/2019 Đầu 8– Đuôi 3 ĂN   Đầu 8– Đuôi 3
22/05/2019 Đầu 3– Đuôi 1 ĂN   Đầu 3
21/05/2019 Đầu 3– Đuôi 4 ĂN   Đầu 3– Đuôi 4
20/05/2019 Đầu 3- Đuôi 6 miss
19/05/2019 Đầu 1– Đuôi 2 ĂN   Đầu 1– Đuôi 2
18/05/2019 Đầu 4– Đuôi 9 ĂN   Đầu 4– Đuôi 9
17/05/2019 Đầu 3– Đuôi 9 ĂN   Đầu 3
16/05/2019 Đầu 3– Đuôi 6 ĂN   Đầu 3– Đuôi 6
15/05/2019  Đầu 1– Đuôi 9 ĂN   Đầu 1– Đuôi 9
14/05/2019  Đầu 8– Đuôi 7 ĂN   Đầu 7
13/05/2019  Đầu 6– Đuôi 8 ĂN   Đầu 6– Đuôi 8
12/05/2019  Đầu 8– Đuôi 6 ĂN   Đầu 8– Đuôi 6
11/05/2019  Đầu 0– Đuôi 4 ĂN   Đầu 0
10/05/2019  Đầu 3– Đuôi 5 ĂN   Đầu 3– Đuôi 5
09/05/2019  Đầu 5– Đuôi 2 ĂN   Đầu 5– Đuôi 2
08/05/2019  Đầu 2– Đuôi 8 ĂN   Đầu 2– Đuôi 8
07/05/2019  Đầu 3– Đuôi 9 ĂN   Đầu 3
06/05/2019  Đầu 4– Đuôi 2 ĂN   Đầu 4– Đuôi 2
05/05/2019  Đầu 0– Đuôi 0 ĂN   Đầu 0– Đuôi 0
04/05/2019  Đầu 2- Đuôi 7 miss
03/05/2019  Đầu 5– Đuôi 1 ĂN   Đầu 5
02/05/2019  Đầu 6– Đuôi 1 ĂN   Đầu 6– Đuôi 1
01/05/2019  Đầu 4– Đuôi 1 ĂN   Đầu 4– Đuôi 1
30/04/2019  Đầu 0– Đuôi 6 ĂN   Đầu 0– Đuôi 6
29/04/2019  Đầu 1– Đuôi 7 ĂN   Đầu 1– Đuôi 7
28/04/2019  Đầu 6- Đuôi 8 miss
27/04/2019  Đầu 2– Đuôi 9 ĂN   Đầu 2– Đuôi 9
26/04/2019  Đầu 7- Đuôi 6 miss
25/04/2019  Đầu 8– Đuôi 8 ĂN   Đầu 8– Đuôi 8
24/04/2019  Đầu 2– Đuôi 9 ĂN   Đầu 2– Đuôi 9
23/04/2019  Đầu 5- Đuôi 3 miss
22/04/2019  Đầu 5- Đuôi 7 miss
21/04/2019  Đầu 0– Đuôi 9 ĂN   Đầu 0
20/04/2019  Đầu 9– Đuôi 2 ĂN   Đầu 9
19/04/2019  Đầu 8– Đuôi 8 ĂN   Đầu 8– Đuôi 8
18/04/2019  Đầu 9– Đuôi 9 ĂN   Đầu 9– Đuôi 9
17/04/2019  Đầu 3- Đuôi 6 miss
16/04/2019  Đầu 2– Đuôi 2 ĂN   Đầu 2– Đuôi 2
15/04/2019  Đầu 9- Đuôi 4 miss
14/04/2019  Đầu 6– Đuôi 7 ĂN   Đầu 6– Đuôi 7
13/04/2019  Đầu 1- Đuôi 8 miss
12/04/2019  Đầu 0– Đuôi 8 ĂN   Đầu 0– Đuôi 8
11/04/2019  Đầu 3– Đuôi 6 ĂN   Đầu 3– Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 8– Đuôi 4 ĂN   Đầu 8– Đuôi 4
09/04/2019  Đầu 1- Đuôi 6 miss
08/04/2019  Đầu 1– Đuôi 0 ĂN   Đầu 1– Đuôi 0
07/04/2019  Đầu 0- Đuôi 1 miss
06/04/2019  Đầu 8– Đuôi 8 ĂN   Đầu 8– Đuôi 8
05/04/2019  Đầu 5– Đuôi 8 ĂN   Đầu 5– Đuôi 8
04/04/2019  Đầu 8– Đuôi 4 ĂN   Đầu 8– Đuôi 4
03/04/2019  Đầu 3– Đuôi 1 ĂN   Đầu 3
02/04/2019  Đầu 9– Đuôi 3 ĂN   Đầu 9– Đuôi 3
01/04/2019  Đầu 2– Đuôi 0 ĂN   Đầu 2– Đuôi 0
31/03/2019  Đầu 4– Đuôi 7 ĂN   Đầu 4
30/03/2019  Đầu 6– Đuôi 1 ĂN   Đầu 6– Đuôi 1
29/03/2019  Đầu 4– Đuôi 2 ĂN   Đầu 4– Đuôi 2
28/03/2019  Đầu 7– Đuôi 1 ĂN   Đầu 7
27/03/2019  Đầu 5– Đuôi 9 ĂN   Đầu 5– Đuôi 9
26/03/2019  Đầu 9– Đuôi 9 ĂN   Đầu 9– Đuôi 9
25/03/2019  Đầu 1– Đuôi 9 ĂN   Đầu 1– Đuôi 9
24/03/2019  Đầu 7– Đuôi 2 ĂN   Đầu 7– Đuôi 2
23/03/2019  Đầu 0– Đuôi 6 ĂN   Đầu 0
22/03/2019  Đầu 7– Đuôi 7 ĂN   Đầu 7– Đuôi 7
21/03/2019  Đầu 8– Đuôi 5 ĂN   Đầu 8– Đuôi 5
20/03/2019  Đầu 2– Đuôi 4 ĂN   Đầu 2– Đuôi 4
19/03/2019  Đầu 7– Đuôi 3 ĂN   Đầu 7– Đuôi 3
18/03/2019  Đầu 6- Đuôi 9 miss
17/03/2019  Đầu 5– Đuôi 1 ĂN   Đầu 5– Đuôi 1
16/03/2019  Đầu 8– Đuôi 2 ĂN   Đầu 8– Đuôi 2
15/03/2019  Đầu 7– Đuôi 4 ĂN   Đầu 7
14/03/2019  Đầu 0– Đuôi 2 ĂN   Đầu 0
13/03/2019  Đầu 6– Đuôi 3 ĂN   Đầu 6
12/03/2019  Đầu 9– Đuôi 9 ĂN   Đầu 9– Đuôi 9
11/03/2019  Đầu 9– Đuôi 1 ĂN   Đầu 9– Đuôi 1
10/03/2019  Đầu 5– Đuôi 9 ĂN   Đầu 5– Đuôi 9
09/03/2019  Đầu 0– Đuôi 9 ĂN   Đầu 0
08/03/2019  Đầu 0– Đuôi 2 ĂN   Đầu 0– Đuôi 2
07/03/2019  Đầu 7– Đuôi 2 ĂN   Đầu 7– Đuôi 2
06/03/2019  Đầu 0– Đuôi 7 ĂN   Đầu 0– Đuôi 7
05/03/2019  Đầu 8– Đuôi 2 ĂN   Đầu 8
04/03/2019  Đầu 5– Đuôi 5 ĂN   Đầu 5– Đuôi 5
03/03/2019  Đầu 1– Đuôi 0 ĂN   Đầu 1– Đuôi 0
02/03/2019  Đầu 0– Đuôi 5 ĂN   Đầu 0– Đuôi 5
01/03/2019  Đầu 1– Đuôi 2 ĂN   Đầu 1