ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

⇒ Số siêu chuẩn tỷ ăn luôn cao luôn chính xác đáng đồng tiền bát gạo cho anh chị em đứng đầu top. Chắp cánh ước mơ làm giàu cho bạn mỗi ngày.

⇒Soi cầu chuẩn xác Đầu tư nhỏHiệu quả cao. Đại lộcĐại cát!⇐

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC → GIÁ: 300.000 VNĐ

Θ Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được Chính xác tuyệt đối

Θ Có thể nạp cộng dồn thẻ

Θ Số được cập nhật từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

Θ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

Θ Chú ý: Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

⇒ A/E LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:0326.143.852

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC CÁC NGÀY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
13/11/2018  Đầu 5– Đuôi 9 ĂN  Đầu 5– Đuôi 9
12/11/2018  Đầu 7– Đuôi 0 ĂN  Đầu 7– Đuôi 0
11/11/2018  Đầu 7– Đuôi 1 ĂN  Đầu 7– Đuôi 1
10/11/2018  Đầu 8– Đuôi 2 ĂN  Đầu 8
09/11/2018  Đầu 6– Đuôi 9 ĂN  Đầu 6– Đuôi 9
08/11/2018  Đầu 7– Đuôi 9 ĂN  Đầu 7– Đuôi 9
07/11/2018  Đầu 1– Đuôi 8 ĂN  Đầu 1
06/11/2018  Đầu 5– Đuôi 5 ĂN  Đầu 5– Đuôi 5
05/11/2018  Đầu 2– Đuôi 5 ĂN  Đầu 2
04/11/2018  Đầu 4– Đuôi 4 ĂN  Đầu 4– Đuôi 4
03/11/2018  Đầu 3– Đuôi 2 ĂN  Đầu 3– Đuôi 2
02/11/2018  Đầu 4– Đuôi 8 ĂN  Đầu 4– Đuôi 8
01/11/2018  Đầu 8– Đuôi 7 ĂN  Đầu 8
31/10/2018  Đầu 3– Đuôi 5 ĂN  Đầu 3– Đuôi 5
30/10/2018  Đầu 1– Đuôi 8 ĂN  Đầu 1– Đuôi 8
29/10/2018  Đầu 7– Đuôi 4 ĂN  Đầu 7– Đuôi 4
28/10/2018  Đầu 8– Đuôi 6 ĂN  Đầu 8– Đuôi 6
27/10/2018  Đầu 7- Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
26/10/2018  Đầu 3– Đuôi 3 ĂN  Đầu 3– Đuôi 3
25/10/2018  Đầu 3– Đuôi 8 ĂN  Đầu 3– Đuôi 8
24/10/2018  Đầu 0– Đuôi 3 ĂN  Đầu 0– Đuôi 3
23/10/2018  Đầu 6– Đuôi 2 ĂN  Đầu 6– Đuôi 2
22/10/2018  Đầu 6- Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
21/10/2018  Đầu 3– Đuôi 2 ĂN  Đầu 3– Đuôi 2
20/10/2018  Đầu 2– Đuôi 8 ĂN  Đầu 2– Đuôi 8
19/10/2018  Đầu 1– Đuôi 4 ĂN  Đầu 1– Đuôi 4
18/10/2018  Đầu 5– Đuôi 7 ĂN  Đầu 5
17/10/2018  Đầu 1– Đuôi 6 ĂN  Đầu 1– Đuôi 6
16/10/2018  Đầu 2– Đuôi 5 ĂN  Đầu 2
15/10/2018  Đầu 1– Đuôi 9 ĂN  Đầu 1– Đuôi 9
14/10/2018  Đầu 2– Đuôi 8 ĂN  Đầu 2– Đuôi 8
13/10/2018  Đầu 4– Đuôi 5 ĂN  Đầu 4– Đuôi 5
12/10/2018  Đầu 1– Đuôi 8 ĂN  Đầu 1– Đuôi 8
11/10/2018  Đầu 0– Đuôi 6 ĂN  Đầu 0
10/10/2018  Đầu 4– Đuôi 3 ĂN  Đầu 4– Đuôi 3
09/10/2018  Đầu 3– Đuôi 5 ĂN  Đầu 3– Đuôi 5
08/10/2018  Đầu 3– Đuôi 2 ĂN  Đầu 3– Đuôi 2
07/10/2018  Đầu 3– Đuôi 9 ĂN  Đầu 3– Đuôi 9
06/10/2018  Đầu 1– Đuôi 5 ĂN  Đầu 1– Đuôi 5
05/10/2018  Đầu 2– Đuôi 3 ĂN  Đầu 2
04/10/2018  Đầu 3– Đuôi 4 ĂN  Đầu 3– Đuôi 4
03/10/2018  Đầu 3– Đuôi 7 ĂN  Đầu 3– Đuôi 7
02/10/2018  Đầu 4– Đuôi 4 ĂN  Đầu 4– Đuôi 4
01/10/2018  Đầu 6– Đuôi 5 ĂN  Đầu 6– Đuôi 5
30/09/2018  Đầu 6- Đuôi 9 miss
29/09/2018  Đầu 3– Đuôi 0 ĂN  Đầu 3– Đuôi 0
28/09/2018  Đầu 5– Đuôi 6 ĂN  Đầu 5– Đuôi 6
27/09/2018  Đầu 1– Đuôi 5 ĂN  Đầu 1– Đuôi 5
26/09/2018  Đầu 2– Đuôi 2 ĂN  Đầu 2– Đuôi 2
25/09/2018  Đầu 5– Đuôi 4 ĂN  Đầu 5– Đuôi 4
24/09/2018  Đầu 6– Đuôi 9 ĂN  Đầu 6– Đuôi 9
23/09/2018  Đầu 6– Đuôi 2 ĂN  Đầu 6– Đuôi 2
22/09/2018  Đầu 6– Đuôi 8 ĂN   Đuôi 8
21/09/2018  Đầu 2– Đuôi 1 ĂN  Đầu 2– Đuôi 1
20/09/2018  Đầu 9– Đuôi 6 ĂN  Đầu 9– Đuôi 6
19/09/2018  Đầu 7– Đuôi 7 ĂN  Đầu 7– Đuôi 7
18/09/2018  Đầu 2– Đuôi 7 ĂN  Đầu 2
17/09/2018  Đầu 4– Đuôi 3 ĂN  Đầu 4– Đuôi 3
16/09/2018  Đầu 6– Đuôi 3 ĂN  Đầu 6– Đuôi 3
15/09/2018  Đầu 7– Đuôi 7 ĂN  Đầu 7– Đuôi 7
14/09/2018  Đầu 8– Đuôi 8 ĂN  Đầu 8– Đuôi 8
13/09/2018  Đầu 6– Đuôi 4 ĂN  Đầu 6
12/09/2018  Đầu 5– Đuôi 9 ĂN  Đầu 5
11/09/2018  Đầu 4– Đuôi 0 ĂN  Đầu 4– Đuôi 0
10/09/2018  Đầu 4– Đuôi 5 ĂN  Đầu 4– Đuôi 5
09/09/2018  Đầu 5– Đuôi 3 ĂN  Đầu 5– Đuôi 3
08/09/2018  Đầu 1– Đuôi 5 ĂN  Đầu 1– Đuôi 5
07/09/2018  Đầu 9– Đuôi 7 ĂN  Đầu 9– Đuôi 7
06/09/2018  Đầu 6– Đuôi 4 ĂN  Đầu 6– Đuôi 4
05/09/2018  Đầu 8– Đuôi 9 ĂN  Đầu 8
04/09/2018  Đầu 0– Đuôi 8 ĂN  Đầu 0– Đuôi 8
03/09/2018  Đầu 8– Đuôi 9 ĂN   Đuôi 9
02/09/2018  Đầu 4– Đuôi 0 ĂN  Đầu 4– Đuôi 0
01/09/2018  Đầu 1– Đuôi 9 ĂN  Đầu 1– Đuôi 9
31/08/2018  Đầu 6– Đuôi 7 ĂN  Đầu 6– Đuôi 7
30/08/2018  Đầu 6– Đuôi 0 ĂN  Đầu 6– Đuôi 0
29/08/2018  Đầu 8– Đuôi 3 ĂN  Đầu 8
28/08/2018  Đầu 2– Đuôi 6 ĂN  Đầu 2
27/08/2018  Đầu 9– Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
26/08/2018  Đầu 8– Đuôi 9 ĂN  Đầu 8
25/08/2018  Đầu 6– Đuôi 0 ĂN  Đầu 6– Đuôi 0
24/08/2018  Đầu 1– Đuôi 7 ĂN  Đầu 1– Đuôi 7
23/08/2018  Đầu 3– Đuôi 6 ĂN  Đầu 3
22/08/2018  Đầu 7– Đuôi 3 ĂN  Đầu 7– Đuôi 3
21/08/2018  Đầu 2– Đuôi 6 ĂN   Đuôi 6
20/08/2018  Đầu 5– Đuôi 7 ĂN  Đầu 5– Đuôi 7
19/08/2018  Đầu 1– Đuôi 9 ĂN  Đầu 1– Đuôi 9
18/08/2018  Đầu 7– Đuôi 3 ĂN   Đầu 7
17/08/2018  Đầu 2– Đuôi 7 ĂN   Đầu 2– Đuôi 7
16/08/2018  Đầu 1- Đuôi 0 TRƯỢT
15/08/2018  Đầu 6– Đuôi 2 ĂN   Đầu 6– Đuôi 2
14/08/2018  Đầu 2- Đuôi 6 ĂN   Đuôi 6
13/08/2018  Đầu 4– Đuôi 9 ĂN  Đầu 4– Đuôi 9
12/08/2018  Đầu 1- Đuôi 6 TRƯỢT
11/08/2018  Đầu 3- Đuôi 0 ĂN  Đuôi 0
10/08/2018  Đầu 8– Đuôi 4 ĂN  Đầu 8
09/08/2018  Đầu 1– Đuôi 7 ĂN  Đầu 1– Đuôi 7
08/08/2018  Đầu 7- Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
07/08/2018  Đầu 2– Đuôi 9 ĂN Đầu 2
06/08/2018  Đầu 1– Đuôi 4 ĂN Đầu 1– Đuôi 4
05/08/2018  Đầu 3– Đuôi 5 ĂN Đầu 3
04/08/2018  Đầu 2– Đuôi 4 ĂN Đầu 2– Đuôi 4
03/08/2018  Đầu 8– Đuôi 6 ĂN Đầu 8– Đuôi 6
02/08/2018  Đầu 5 – Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
01/08/2018  Đầu 2– Đuôi 9 Ăn Đầu 2